Efficiënter werken?

Uw processen gestroomlijnd

Een efficiënt systeem werkt voor u in plaats van andersom. Om processen te stroomlijnen, faalkosten te verminderen en tijd te besparen is een doelgerichte en innovatieve ICT-oplossing nodig.

Een voorbeeld:
Om de regeldruk omtrent het aanvragen van bouw-, sloop-, milieu- en monumentvergunningen te verminderen, is in 2010 de wet WABO (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht) ingevoerd. Deze wet verandert het vergunningsproces voor zowel de burger en het bedrijf als de gemeente.
Als burger of bedrijf kun je nu op elk gewenst moment van de dag een aanvraag voor vergunning doen door middel van een online stappenplan op één centraal punt: het ‘omgevingsloket online.’ Omdat de toepassing direct inzicht geeft in aan te leveren stukken is een afspraak met de gemeente niet nodig.

De aanvraag wordt zonder tussenkomst van een ambtenaar direct in de betreffende systemen van de gemeente geregistreerd, wat tijd bespaart en de kans op fouten terugdringt. Bij de aanvraag van verschillende vergunningen kunnen de desbetreffende afdelingen parallel aan elkaar de vergunningaanvraag in behandeling nemen. Zo wordt nog meer tijd bespaard.

Innoveren of besparen? Ik weet hoe..