U hebt meer controle nodig?

Speel in op uw KPI’s

Mist u de mogelijkheid uit uw huidige systeem de (meetbare) gegevens te genereren die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering? Worden deze gegevens nu veelal handmatig uit het systeem gehaald? Dat brengt een verhoogde kans op fouten en (te)veel arbeidsuren met zich mee.
Met behulp van Business Intelligence kunt u rapportages over gegevens uit verschillende systemen automatiseren. Ik help u uw KPI’s te benoemen, rapportages te definiëren en de te extraheren gegevens in kaart te brengen. Met behulp van benoemde KPI’s kunt u prestaties beter monitoren en actief werken aan verbeterpunten in processen.

Bij meer controle over bedrijfsgegevens kunt u denken aan:
– inzicht in de resultaten van uw huidige proces.
– het verloop in resultaat over de afgelopen jaren ontdekken.
– inzicht in de verwachte resultaten voor de komende periode.
– mogelijke verbanden tussen gegevens leggen.

Een voorbeeld:
Een klantenservicesysteem om klachten te registeren, kan interessante cijfers geven, zoals:
– het aantal meldingen per type melding.
– de gemiddelde tijd van invoering van een melding.
– de gemiddelde afhandeltijd.
– het aantal meldingen per zeer korte tot lange periode.
– het aantal telefonische meldingen tegen het aantal online meldingen.

Ook meer controle gewenst ? Ik weet hoe..